Future City Labs is a workshop format for participatory citizen driven city planning and urban cultural planning, using open innovation methods to create respectful, including and equal dialogues about our cities and how we can improve them. Collaboratory is the initiator and host of this lab.

Future City Labs är ett workshopformat som använder öppet deltagande för att skapa visioner och koncept för framtidens städer såsom invånarna vill uppleva dem. Labbet består av konceptutveckling, modellbygge och dialog. Modeller flyttas mellan olika event i staden för att nå så många invånare som möjligt. Kick off var på MAKE CHANGE januari 2015, sen blev det den 15-19 april under Vetenskapsfestivalen och nu planeras flera tillfällen under 2015 och framåt. Collaboratory är värd för Future City Labs och vi inbjuder flera initiativ i staden att utveckla modeller med oss. Labben cureras av konstnärer, arkitekter, forskare och andra som är intresserade. Vi har hittills tex. labbat med kreatörer i Collaboratorys nätverk, Kollaborativ Ekonomi, Staden vi vill ha, Ingenjörer utan gränser, Fraktalfabriken och flera fria aktörer i olika åldrar.

Collaboratory är en nästa generations makerspace, en kombination av spelinnovationslabb och designstudio, konstgalleri och entreprenörskontor. Det är en plats som kultiverar kreativt tänkande och kollaborativa processer genom att bygga ett åldersöverskridande och transdisciplinärt community. Collaboratory har också blivit en plats för invånare av alla slag som vill nätverka och inspireras. Vi har också fått ett stort gensvar från människor som ofta stängts ute från många delar i vårt samhälle och verkar för att våra labb ska låta allas röster synas och höras.

Future City Labs är en serie workshops, buildshops, playshops, föreläsningar och nätverksträffar med pop-up labb. Under de olika labben ska deltagare ifrån allmänhet samt beslutsfattare bjudas in för att genom hands-on, deltagandebaserad design jobba med prototyping av byggnader, parker osv, men även konkreta koncept och hubbar för lösningar på stadens problem.

Future City Labs har som mål att vara en långsiktig process med fokus på ett kreativt hållbart Göteborg, och även andra städer. Därför avser vi att investera tid och energi på Future City Labs och inkluderandet av många nya eller oftast ohörda röster. Vårt främsta mål är att bygga broar mellan redan existerande initiativ, och till dem införa det community vi har vilka många traditionellt styrda initiativ ej når ut till idag. Vi skapar då även en bro mellan beslutsfattare och allmänhet.

Collaboratorys personliga mål är även att ha ett fokus på att skapa ett nytt hus här där vår verksamhet kan växa. Till skillnad mot många aktörer som styr stadsplaneringen, har vi i flera år jobbat för att lösa problemen med segregation och arbetslöshet vilket vi lyckats bra med i liten skala. Genom denna labbmiljö hoppas vi kunna sprida kunskap för att få den effekten större genom fler samarbeten.