Future City Lab is a workshop format for participatory citizen driven city planning and urban cultural planning, using open innovation methods, narrative and game design to create respectful, including and equal dialogues about our cities and how we can improve them. Collaboratory is the initiator and host of this lab.

Future City Lab är ett workshopformat med öppet deltagande för att skapa visioner och koncept för framtidens städer så som invånarna vill uppleva dem. Labbet består av konceptutveckling, modellbygge och dialog. Modeller flyttas mellan olika event i staden för att nå så många invånare som möjligt. Kick off var på MAKE CHANGE januari 2015. Collaboratory är värd för Future City Labs och vi inbjuder flera initiativ i staden att utveckla modeller med oss. Labben cureras av konstnärer, arkitekter, forskare och andra som är intresserade. Vi har hittills tex. labbat med kreatörer i Collaboratorys nätverk, Stampede, Vetenskapsfestivalens besökare, Kollaborativ Ekonomi, Staden vi vill ha, Ingenjörer utan gränser, Fraktalfabriken och flera fria aktörer i olika åldrar. Future City Labs har som mål att vara en långsiktig process med fokus på ett kreativt hållbart Göteborg, och även andra städer, bygga broar mellan redan existerande initiativ och mellan beslutsfattare och allmänhet.

Collaboratory är en nästa generations makerspace, en kombination av spelinnovationslabb och designstudio, konstgalleri och entreprenörskontor. Det är en plats som kultiverar kreativt tänkande och kollaborativa processer genom att bygga ett åldersöverskridande och transdisciplinärt community. Collaboratory har blivit en plats för invånare av alla slag som vill nätverka och inspireras, och har fått stort gensvar från människor som ofta stängts ute från delar av samhället. Vi verkar för att våra labb ska låta allas röster synas och höras.

Prototypes & People

Teknikmuseum

This model was made by a young man about 10 or 11 years old.  He wants a floating technical museum that has a solar power roof. The model was made of a red clear plastic (discarded yogurt lid that he went and found outside of lab), some soft foam and an aluminum foil roof.

Floating garden

The Floating Greens model was developed over the 4 day Science Festival. Each participant left a trace, developed the idea further and the result reveals a compilation.

Linbana

Linbana by the students from the gaming program at Skövde. A fun way to connect the city. This group of makers collaborated on the model and bouncing the ideas off each other as they worked simultaneously on all the different parts.

Game boat

Floating boat for playing games.

IMG_9318
Make and play boat for kids.

Meet some of the curators & researchers involved

Jon Geib

Jon Geib is a PhD researcher, Urbanist and Architect exploring the design of multivocal approaches to participation in the city, or “dialogical infrastructures”. Historical political, economic and ecological trends urgently demand cultural shifts towards increased democratic participation, involving both greater public sector support and bottom-up leadership. The concept of “dialogical infrastructures” proposes that rather than simply used as means to specific urban development ends (‘point A to point B’) art, culture, dialogue and participation are also increasingly built-in and inscribed into the city, constantly stimulating and facilitating a dynamic public culture. Methodologies and theoretical frameworks for addressing public space, urbanity, democracy and the social take inspiration from dialogical, artistic and poetic qualities: multivocality, syncretism, indirectness, opacity, excess, chance, ambiguity and paradox.

IMG_9427

Explanation to the Frihamnen models by HASSP

Frihamnenmodellerna 201505006

IMG_7807

Arne Person

Numera är jag pensionär. Jag utbildade mig till arkitekt på CTH under 60-talet. Jag jobbade på stora privata arkitektkontor under största delen av min verksamma tid. De sista 7 åren hade jag egen verksamhet. Jag engagerade mig mycket i räddningen av Vasastaden från rivningar. Jag startade och drev Projekt Stenstaden med kv Granen som pilotprojekt som bland annat ledde till en grundförstärkningstävling och ett slutligt beslut om att inga rivningstillstånd gavs för de hotade husen. Kom senare med i Älvsborgs Egnahemsförening och var aktiv i ett flertal planärenden där, som påvisade medborgarnas stora betydelse för en god slutprodukt. I arbetet med en fördjupad översiktsplan för Saltholmen – Långedrag deltog jag i en av Göteborgs första medborgargrupper. Denna utvecklades sedan till nätverket Medborgarkraften som fortlever och nu redovisar HASSP- idén på sin hemsida som jag ansvarar för. I arbetet med Medborgarkraften kom intresset för hela stadens utveckling att bli intressant. Jag lanserade en ny konstriktning ”Processkonst” som ett redskap att vid sidan om traditionell forskning gagna innovativt arbete. HASSP upplägget är ett steg i denna process att få till stånd ett holistiskt synsätt som en väg till hållbar samhällsutveckling. Sedan starten är jag engagerad i Staden vi vill ha. Där har en projektgrupp HASSP startats som nu driver idén vidare.

Under Vetenskapsfestivalen gjorde vi en enkätundersökning gällande Jubileumsparken, se resultaten här FÖRDELA JUBILEUMSPARKENS INNEHÅLL ÅR 2015

Idun Isdrake

Idun Jas Isdrake often works with participatory design methods for innovation and citizen powered change. Idun initiated Future City Lab as a way to involve people who are often left out in the discussion and planning of the places where they are active, and to create a bridge and respectful dialogue, on equal terms, between policy makers and citizens. Through the Collaboratory community the lab takes new forms depending on who is curating a lab and where. Everyone interested is welcome to get involved.

Gothenburg Dome

Collaboratory in Gothenburg has been working to get a dome to the city. We have a mobile smaller version for now where we run events. Space for high quality international art productions, research, innovation and exhibitions (closed the dome group as we left Gothenburg)Print

City Soundscape

IMG_7806
Audio experience by Mårten Jonsson, available at Collaboratory.

IMG_9262

IMG_9264

IMG_9266